VaccinationsGuiden & VaccUp!

  • professionella vaccinationsråd till världens länder
  • dina givna och planerade vaccinationer registrerade i den nationella vaccinationsjournalen RiksVaccin (se info nedan) *
  • lägg till egna anteckningar om tidigare vaccinationer
  • få påminnelse om nästa vaccination
  • se ditt barns vaccinationer (endast som registrerad målsman** i RiksVaccin)
  • Tjänsten kostar 25 kr inklusive moms för ett år
Registrera dig Redan registrerad? Logga in!
Språk:
English

VaccUp! är en tjänst framtagen av VaccinationsGuiden AB
www.vaccinationsguiden.se

Den kompletta tjänsten kostar 25 kr inkl moms och gäller under ett år. Dina egna vaccinationsanteckningar finns naturligtvis alltid kvar även om du vill göra uppehåll och använda tjänsten ett annat år längre fram i tiden.
I VaccUp! lagras och hanteras dina personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen) och inloggning sker med MobiltBankID / BankID vilket innebär att dina uppgifter är väl skyddade.

Önskar du ett kostnadsfritt journalutdrag måste du vända dig till de mottagningar som du vaccinerat dig genom. Medtag legitimation vid ett personligt besök! Av sekretesskäl får vaccinationsuppgifter inte lämnas via telefon, email etc.


* RiksVaccin är en nationell vaccinationsjournal som används av flera mottagningar i Sverige. Journalen möjliggör för vaccinatören att med ditt medgivande se vad du fått på andra mottagningar som använder journalen. Om du vaccinerat dig på mottagningar som inte använder journalen kan du förstås inte se de vaccinationer som givits där, men har å andra sidan full möjlighet att göra egna anteckningar och samla alla dina tidigare vaccinationer i VaccUp. Vi jobbar dessutom kontinuerligt för en ännu mer komplett presentation av alla dina vaccinationer givna i Sverige.

** För att se ditt barns (< 18 år) vaccinationer i VaccUp! måste du vara registrerad som målsman i den nationella vaccinationsjournalen RiksVaccin. Kontakta din vaccinationsmottagning för hjälp med detta!